Kulturplan Kalmar län 2022 remissunderlag

Landstingets kulturnämnd presenterar remissunderlaget som förslag till ny kulturplan för länet. "Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022" har tagits fram i dialog med kommunerna, länsstyrelsen, regionala kulturaktörer, organisationer och övriga intresserade.

Det är öppet för alla intresserade att lämna synpunkter. Era yttranden önskas senast den 3 april till landstinget@ltkalmar.se.

Kulturnämndens ambition är att en ny kulturplan ska antas av landstingsfullmäktige i maj.

Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022 remissunderlag

Bilaga Inventering kommuner och kulturverksamheter