Resurser

Resurser 2017

•Regional kulturverksamhet 68 708 tkr

–Statligt och regionalt

•Organisationsstöd 16 230 tkr

–Studieförbunden 11 096 tkr

–Smålandsidrotten och SISU 3 487 tkr

–Regionala ungdomsorganisationer 1 647