Konstnärer utsedda för skissuppdrag

Landstingskonsten i Kalmar län anlitar 3 konstnärer för skissarbete till konstnärlig gestaltning till ombyggda lokaler i hus 02 på länssjukhuset.

Urvalet är gjort bland inlämnade intresseanmälningar från 65 konstnärer/konstnärsgrupper.

Uppdragen gäller lokaler för ny läkarutbildning och administrativa lokaler.

De konstnärer som får skissuppdragen är:

Sara Appelgren

Torbjörn Johansson

Hans Andersson