Stöd till studieförbund och ungdomsorganisationer

Här hittar du blanketter och formulär som är kopplade till anslag för studieförbund och ungdomsorganisationer som kan erhålla ersättning från förvaltningen.

Studieförbund

Studieförbundens verksamhet i kommun - Redovisningsmall

Studieförbundens regionala verksamhet - Redovisningmall

Ungdomsorganisationer

Regionalt anslag för ungdomsorganisationer - Ansökningsblankett

Lokalavdelningar/medlemsföreningar i ungdomsförbund - förteckningsmall