Hälsosam miljö och miljövänlig hälsa

Miljö och hälsa går ofta hand i hand. Har du en hälsosam livsstil är du automatiskt mer miljövänlig i din vardag och vice versa.

Det blir allt vanligare att våra läkare ger patienter motionsråd, så kallat "Fysisk aktivitet på recept", innan eller i samband med att läkemedel sätts in. Detta för att främja kroppsrörelse i vardagen vilket i många fall kan stärka vårt välmående, ta oss närmare naturen och minska stress. Det är även positivt för vår gemensamma miljö att ha så få läkemedel som möjligt i omlopp.

Det är viktigt med lite motion varje dag. Ju oftare du kan ta cykeln eller resa kollektivt istället för att ta bilen, desto mindre blir utsläppen av luftföroreningar och partiklar. Färre transporter leder till att vi får en renare luft i vår region, vilket är positivt för folkhälsan. Att äta ekologisk och miljömärkt mat innebär ofta grönare och nyttigare mat på tallriken. Mer frukt och grönt och lagom med kött är bra både för miljön och hälsan.

Renare luft utan tobak och föroreningar

Vi köper förnyelsebar el för alla våra lokaler. Genom att välja el från förnyelsebara källor bidrar inte vår elproduktion till utsläpp av luftföroreningar som fossilbaserad el gör. På så vis bidrar vi till en renare luft.

Tobaksbruk är ett av våra största folkhälsoproblem och vårt mål är därför att hela Kalmar län ska vara tobaksfritt år 2025. Vi arbetar för att ingen ska börja röka och för dig som bestämt dig för att sluta röka eller snusa erbjuder vi hjälp på flera håll. Tobaksproduktion orsakar även stora miljöproblem, bland annat skogsskövling och användning av bekämpningsmedel som förgiftar mark och vatten, ofta i redan utsatta områden.