E-faktura till Landstinget i Kalmar län

Du som leverantör till Landstinget i Kalmar län kan effektivisera din fakturahanteringsprocess genom att skicka elektroniska fakturor till oss.

Förutom att spara på porto och brevpapper gör du även en insats för miljön. Du kan förbereda dig redan nu genom att börja skicka elektroniska fakturor, det är varken krångligt eller dyrt. Landstinget arbetar aktivt för att få fler leverantörer att skicka elektroniska fakturor.

Flera elektroniska vägar in.

Landstinget har avtal med InExchange om att ta emot elektroniska leverantörsfakturor via deras fakturaväxeltjänst.  InExcange har olika lösningar beroende på affärssystem. 

InExchange använder sig av fakturaformatet Svefaktura som beskrivs på SFTI: (Singel Face to Industri) hemsida. Se även länk nedan.

Man kan även registrera fakturorna direkt i fakturaportalen ”InExchange WEB”. Det här alternativet passar dig som har små fakturavolymer eller saknar affärssystem. Det är kostnadsfritt att registrera upp till 100 fakturor per år.

Se länk nedan vad som krävs för att börja registrera fakturor den vägen.

Fakturareferens
Alla fakturor som skickas till Landstinget i Kalmar ska innehålla kundens referensnummer. Referensnumret lämnas alltid av den som beställer, i annat fall ska leverantören fråga efter det. Refernsnummret har sju eller 8 positioner (7 siffror eller 5 siffror och en bokstavskombination) anges på fakturan i fältet ”er referens”. Landstingets order-/beställningsnummer ska alltid anges på fakturan med benämningen orderreferens enligt svefakturastandarden.

Mer information:

Skicka E-faktura via InExchange

Svefakturas webbplats