Handläggare för upphandlingsfrågor

Upphandlingssektionen ansvarar för gemensamma varu- och tjänsteupphandlingar inom landstinget.

Fax basenhet upphandling: 0480-849 97

BASENHETSCHEF Telefon:  
Jesper Zetterström 0480-42 66 92
     
UPPHANDLARE    
Handlägger och ansvarar för upphandlingar och avtal.    
Agneta Winroth 0480-840 59 
Anna Ersson 0490-862 49 
Anders Larsson 0480-847 35 
Bodil Martinsson 0480-44 52 68 
Caroline Wiberg 0480-815 69 
Daniel Geisler 0490-863 42 
Emelie Karlsson även Juridik 0480-842 54 
Göran Larsson 0490-874 70 
Hans Engdahl 0480-44 52 69 
Margaretha Rosengren 0480-845 34 
Sofie Höglander 0480-842 07 
Staffan Carlson 0480-41 80 35 
Valentino Katinic 0480-847 73 
   
INKÖPARE    
Christian Sjöström    
Lena Runesson 0480-845 63  
     
INKÖPSASSISTENT    
Sandra Söderberg 0480-42 66 18  
     
     
MATERIALKONSULENT    
Konsulterar vid tester, utvärderingar och uppföljning av sjukvårdsprodukter.   
Therese Lindgren 0480-44 87 40 
     
JURIDIK    
Torbjörn Karlsson  0490-862 94  
     
INKÖPSCONTROLLER    
Ingvar Brynolf  0480-843 40