Handläggare för upphandlingsfrågor

Upphandlingssektionen ansvarar för gemensamma varu-, tjänste- och byggupphandlingar inom landstinget.

Fax basenhet upphandling: 0480-849 97

BASENHETSCHEF Telefon:  
Jesper Zetterström 0480-426 692
     
UPPHANDLARE                                                                                           
Handlägger och ansvarar för upphandlingar och avtal.    

Anna Ersson - Läkemedel, Tjänster, SLUG, RUSS

0490-862 49
Bodil Martinsson - Medicinska förbrukningsvaror 0480-44 52 68
Caroline Rosander - Livsmedel, nutrition och dialys 0480-815 69
Christian Sjöström - Medicinskteknisk utrustning 0480-842 46
Emelie Karlsson även Juridik - Tjänster 0480-842 54
Göran Larsson - Medicinteknisk utrustning 0490-874 70
Hans Engdahl - Tjänster 0480-44 52 69
Lena Runesson - Labb, operation och allmänna 0480-845 63
Margaretha Rosengren - Hjälpmedel, textil, kontorsprodukter och CSR 0480-845 34
Sofie Höglander - Förbrukningsmaterial och tjänster 0480-842 07
Staffan Carlson - Fastighetsrelaterat, livsmedel och allmänna 0480-41 80 35
Valentino Katinic - Tandvård och ortopedi 0480-847 73
Ylva Westbergh - Städ, kem och fastighetsrelaterat 0480-849 47
   
     
     
INKÖPARE                                                                                                    
Agneta Winroth - Inköp/inköpsanmodan 0480-840 59  
Sandra Söderberg - Inköp/inköpsanmodan 0480-42 66 18   
   
 MATERIALCONTROLLER                                                                                
Konsulterar vid tester, utvärderingar och uppföljning av sjukvårdsprodukter.     
Therese Lindgren - Materialcontroller sjukvårdsprodukter 0480-44 87 40   
 
JURIDIK                                                                                                   
Torbjörn Karlsson även upphandling - KLT, IT och ersättningsetableringar  0490-862 94   
 
INKÖPSCONTROLLER                                                                                  
Ingvar Brynolf även avtal - SKL-kommentus, serviceavtal, leverantörskontroller  0480-843 40