Landstingets ledning

Landstingsdirektörens ledningsgrupp:

 

Krister Björkegren

Krister Björkegren
Landstingsdirektör
Telefon: 0490-862 60

 

Ingeborg Eriksson

Ingeborg Eriksson
Biträdande landstingsdirektör och Ekonomidirektör
Telefon: 0480-841 96 

 

Karl-Johan Bodell

Karl-Johan Bodell
Trafikdirektör, Kalmar Länstrafik
Telefon: 010-21 21 100 

 

Ann-Sofie Dejke

Ann-Sofie Dejke
Kanslidirektör
Telefon: 0480-84177

 

Florence Eddysson-Hagg

Florence Eddyson-Hägg
Psykiatridirektör, Psykiatriförvaltningen
Telefon 0480-843 22

 

Johan Hallenborg

Johan Hallenborg
IT-direktör, IT-förvaltningen
Telefon: 0480-837 47

 

Sofia Hartz

Sofia Hartz
Beställarchef, Beställarenheten
Telefon: 0480-84160

 

Ragnhild Holmberg

Ragnhild Holmberg
Hälso- och sjukvårdsdirektör, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Telefon: 0480-840 90

 

Gull-Britt Johansson

Gull-Britt Johansson
Förvaltningschef, Kultur- och bildningsförvaltningen
Telefon: 0480-844 14 

 

Karl Landergren
Planeringschef
Telefon: 0480-841 76

 

Lars Mattsson

Lars Mattsson
Primärvårdsdirektör, Primärvårdsförvaltningen
Telefon: 0480-842 90

 

Anders Nylander

Anders Nylander
Tandvårdschef
Telefon: 0480-842 12

 

Jörgen Ohlsson

Jörgen Ohlsson
Förvaltningschef, Landstingsservice
Telefon: 0480-840 40

 

Magnus Persson

Magnus Persson
Utvecklingsdirektör
Telefon: 0480-845 25

 

Peter Rydasp

Peter Rydasp
HR-direktör
Telefon 0480-841 36

 

Anna Strömblad

Anna Strömblad
Kommunikationsdirektör
Telefon: 0480-842 59