Pressmeddelanden & nyheter

 • Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

  Pressmeddelande

  Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en cancerdiagnos fördröjts flera år.

 • Videomöten inom vården för allt fler

  Pressmeddelande

  Landstinget är redo att ta nya steg i digitaliseringen inom vården. Fler hälsocentralerna ska erbjuda patienterna videomöten.

 • Landstingsplan 2018-2020 och budget 2018

  Pressmeddelande

  Nöjda invånare, god hälsa bland invånarna, arbetsplatser som är attraktiva och utvecklande och god ekonomisk hushållning.

 • Åtgärder ska öka tillgängligheten

  Pressmeddelande

  Flera åtgärder är på gång för att minska väntetiderna till hud, öron-näsa-hals, smärtverksamheten och ögonsjukvården vid länets sjukhus.

 • Prognos på 125 miljoner för 2017

  Pressmeddelande

  Landstinget beräknas göra ett ekonomiskt resultat på 125 miljoner kronor för 2017. Det framgår av delårsrapporten efter åtta månader.