Pressmeddelanden & nyheter

 • Giftfria belöningsleksaker till barn

  Pressmeddelande

  Sedan 2017 är leksaker och hobbymaterial i landstingets verksamheter giftfria. Nu har också avtal tecknats om giftfria belöningspresenter till barn.

 • Landstingsfullmäktige inställt

  Pressmeddelande

  Landstingsfullmäktiges sammanträde den 1 mars 2018 är inställt på grund av rådande väder- och trafiksituation.

 • Sydsverige kraftsamlar för konst och kultur

  Pressmeddelande

  Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige. Därför har Sveriges sex sydligaste regioner tagit fram förslag på kulturpolitiska prioriteringar.

 • Kulturbudgeten för 2018 fördelad

  Pressmeddelande

  På fredagen fördelade landstingets kulturnämnd sammanlagt 78,7 miljoner kronor i kulturbudget för 2018.

 • Landstinget anmäler specialistläkare

  Pressmeddelande

  Landstinget anmäler en specialistläkare till Inspektionen för vård och omsorg efter misstanke om att hen kan innebära en fara för patientsäkerheten.