Pressmeddelanden & nyheter

 • Lex Maria-anmälan efter borttaget insulin

  Lex Maria

  Chefläkare Mattias Alvunger vid primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en patient blivit sjuk sedan insulin tagits bort.

 • Lex Maria-anmälan sedan föremål svalts

  Lex Maria

  Tandvårdschef Anders Nylander har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en patient svalt en tandbro i samband med borttagning av en tand.

 • Lex Maria-anmälan efter dödsfall

  Lex Maria

  Chefläkare Anna Michaëlsson vid Västerviks sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett dödsfall.

 • Lex Maria-anmälan efter MRSA-utbrott

  Lex Maria

  Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund på Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett MRSA-utbrott på neonatalavdelningen.

 • Lex Maria-anmälan efter dödsfall

  Lex Maria

  Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund på Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett dödsfall.