Pressmeddelanden & nyheter

 • Lex Maria-anmälan efter förväxling

  Lex Maria

  Chefläkare Bengt Öberg vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en patientförväxling skett i samband med ett ingrepp.

 • Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

  Lex Maria

  Chefläkare Bengt Öberg vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd diagnos av en ovanlig matstrupskada.

 • Lex Maria-anmälan efter ett dödsfall

  Lex Maria

  Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett dödsfall.

 • Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

  Lex Maria

  Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en diagnos av blodproppar i lungorna fördröjts.

 • Lex Maria-anmälan efter hjärtinfarkt

  Lex Maria

  Chefläkare Anna Michaëlsson på Västerviks sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en patient drabbats av en hjärtinfarkt.