Pressmeddelanden & nyheter

 • Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

  Lex Maria

  Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvården har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan diagnos av en akut hjärtinfarkt fördröjts.

 • Lex Maria-anmälan efter dödsfall

  Lex Maria

  Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett dödsfall.

 • Lex Maria-anmälan efter lyftolycka

  Lex Maria

  Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en olycka med en lyft.

 • Lex Maria-anmälan efter miss med vårdintyg

  Lex Maria

  Chefläkare Anna Michaëlsson har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en felaktig handläggning av vårdintyg vid Länssjukhuset i Kalmar