Pressmeddelanden & nyheter

 • Lex Maria-anmälan efter dödsfall

  Lex Maria

  Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett dödsfall.

 • Lex Maria-anmälan efter lyftolycka

  Lex Maria

  Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en olycka med en lyft.

 • Lex Maria-anmälan efter miss med vårdintyg

  Lex Maria

  Chefläkare Anna Michaëlsson har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en felaktig handläggning av vårdintyg vid Länssjukhuset i Kalmar

 • Lex Maria-anmälan efter dödsfall

  Lex Maria

  Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en patient avlidit kort tid efter läkarbesök.

 • Lex Maria-anmälan efter självmord

  Lex Maria

  Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord.