Pressmeddelanden & nyheter

  • Lex Maria-anmälan försenad diagnos

    Lex Maria

    Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvården har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en försenad upptäckt av en tumör.

  • Ojämlikt fördelad psykisk hälsa

    Pressmeddelande

    De flesta 18-44-åringar i Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län anser att de mår bra och har en bra psykisk hälsa. Men det finns undantag.