Pressmeddelanden & nyheter

  • Lex Maria-anmälan efter förväxling

    Lex Maria

    Chefläkare Bengt Öberg vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en patientförväxling skett i samband med ett ingrepp.

  • Läkare anmäls för journalbrister

    Pressmeddelande

    Landstinget har anmält en privatläkare till Inspektionen för vård och omsorg efter omfattande brister i dokumentation och journalföring.