Pressmeddelanden & nyheter

 • Stabilt hög kvalitet på länets vård

  Pressmeddelande

  Stabilt hög kvalitet, men också flera förbättringsområden. Så kan två rapporter som Socialstyrelsen publicerar i dag sammanfatta vården i Kalmar län.

 • Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

  Lex Maria

  Chefläkare Bengt Öberg vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd diagnos av en ovanlig matstrupskada.

 • Lotten fick avgöra dosupphandling

  Pressmeddelande

  I en gemensam upphandling av så kallad dosdispensering minskas den årliga kostnaden för Landstinget i Kalmar län med 7,8 miljoner kronor.