Pressmeddelanden & nyheter

 • 44 har fått heltid efter erbjudande

  Pressmeddelande

  54 medarbetare som jobbar deltid har ansökt om att få en heltidstjänst, av dessa har sedan tio tackat nej eller dragit tillbaka sina ansökningar.

 • Ekonomisk prognos på 158 miljoner

  Pressmeddelande

  Landstinget beräknas göra ett ekonomiskt resultat på 158 miljoner kronor i år. Det är 13 miljoner mer än budgeterat.

 • Länet kräver direktförhandling om järnvägen

  Pressmeddelande

  Landstinget, regionförbundet och länets kommuner är kritiska mot den nationella transportplanen. Nu kräver man direktförhandlingar om järnvägen.

 • Stort intresse att svara om sin arbetssituation

  Pressmeddelande

  83 procent av landstingets medarbetare svarade under hösten på medarbetarskaps- och säkerhetsenkäten. Det är betydligt fler än föregående enkät 2015.

 • Landstingsplanen antagen

  Nyhet

  Efter tio timmars debatt under två dagar och 19 voteringar kunde landstingsplanen 2018-2020 och budgeten för 2018 antas.