Temporär huvudentré på länssjukhuset torsdag kväll

Nyhet 2015-01-20

På torsdagskvällen den 22 januari stängs huvudentrén på Länssjukhuset i Kalmar av i samband med installation av ett nytt ventilationsaggregat.

Installationsarbetet pågår mellan klockan 17:00 – 22:00. Huvudentrén kommer då att vara avstängd, eftersom den kommer att blockeras av en stor lyftkran. En temporär huvudentré kommer att finnas i närheten och medarbetare på sjukhuset kommer att finnas på plats för att hänvisa patienter och besökare dit.

Varken ambulanstransporterna eller entrén till akutmottagningen kommer att påverkas.