Landstinget släcker för en hållbar utveckling

Nyhet 2015-03-27

Under Earth hour släcker landstinget ned lokalerna på Strömgatan i Kalmar för att betona vikten av att klimatfrågan finns högt upp på agendan.

Att släcka ljuset en timme gör kanske inte så stor inverkan på miljön, men det manifesterar det arbete som bedrivs resten av årets alla timmar inom en så stor organisation som landstinget.

Landstinget arbetar kontinuerligt och strategiskt för en hållbar utveckling, för att ta ett långsiktigt miljöansvar och tänka på framtida generationer. Flera viktiga åtgärder har genomförts för att minska klimatpåverkan, exempelvis inom områden som energi, avfallshantering, medicinska gaser och transporter.

Landstinget är en viktig aktör i den hållbara utvecklingen för hela regionen och har ett ansvar att ligga i framkant och skapa förutsättningar för miljövänliga etableringar, för att skapa en hållbar och hälsosam grund för nästa generation.

Fakta/Earth hour
Earth Hour, som drivs av WWF, är världens största miljömanifestation där människor, företag och organisationer över hela världen visar sitt engagemang för miljön genom att släcka ljuset under en timmes tid. Årets Earth hour är lördagen den 28 mars mellan klockan 20:30 – 21:30.