Temporär huvudentré på länssjukhuset under helgen

Nyhet 2015-04-16

Under helgen den 18-19 april stängs huvudentrén på Länssjukhuset i Kalmar av i samband med installation av ett nytt ventilationsaggregat.

Installationsarbetet pågår under lördagen mellan klockan 06:00 – 21:00, samt under söndagen mellan klockan 07:00-15:00.

Huvudentrén kommer då att vara avstängd, eftersom den kommer att blockeras av en stor lyftkran. En temporär huvudentré kommer att finnas i närheten och medarbetare på sjukhuset kommer att finnas på plats för att hänvisa patienter och besökare dit.

Varken ambulanstransporterna eller entrén till akutmottagningen kommer att påverkas.