Landstingsplanen klubbad

Nyhet 2015-11-19

På torsdagseftermiddagen efter nio timmars debatt och 29 voteringar antogs landstingsplan 2016-2018 och budget för 2016.

Landstingsplanen beskriver landstingets verksamhet och mål de kommande tre åren, för nästa år anvisas 6,9 miljarder kronor för landstingets verksamhet. De tre sjukhusen är de som kommer att kosta mest nästa år – 2,4 miljarder kronor. Landstingets verksamhet omsluter förutom sjukvård också kollektivtrafik, kultur och folkhögskolor.

Skattesatsen blir oförändrat 11,37 kommande år och budgeten slutar på ett resultat av 105,4 miljoner kronor, vilket innebär en ekonomi i balans. Det finansiella målet om två procents överskott av skatter utjämning och statsbidrag nås dock inte.

Under torsdagseftermiddagen förrättades också val av fem ledamöter till den nya kulturnämnden från 1 januari 2016. De valda blev Maria Ixcot Nilsson (S), ordförande, Ingegerd Petersson (C), vice ordförande, Anders Svensson (V), Johan P Hammarstedt (MP) och Eddie Forsman (M). Valet gäller under förutsättning att samtliga kommuner i länet säger ja till förslaget att landstinget ska ta över det regionala ansvaret för kulturen i länet.