Landstingsfullmäktige i Borgholm

Nyhet 2016-05-25

Under onsdagen pågick landstingsfullmäktige på Strand i Borgholm. En av de viktigaste frågorna som behandlades var årsredovisningen för 2015.

Under förmiddagen påbörjades debatten kring denna. Beslut om årsredovisningen togs senare under eftermiddagen.

Under eftermiddagen var det också interpellationsdebatt och behandling av sex medborgarförslag. Besluten i samtliga medborgarförslag  gick enligt landstingsstyrelsens förslag. De borgerliga och Sverigdemokraterna reserverade sig dock till förmån för sin olika förslag när det gällde ett medborgarförslag om att influensavaccinering också ska kunna ske i Loftahammar utan att de som vill bli vaccinerade behöver ta sig till närmaste hälsocentral.

Bland övriga frågor som behandlades vid fullmäktige fanns två motioner. Dels en M-motion om åtgärder för att tidigt upptäcka benskörhet som det blev bifall på, dels en annan M-motion om en höjning av patientavgifterna vid uteblivna patientbesök som avslogs. I det sistnämnda fallet reserverade sig M och SD.

Landstingsfullmäktige sa också ja till genomförandebeslut av tre byggen; nya lokaler för landstingets verksamheter i Emmaboda till en kostnad av 113 miljoner, ombyggnad på Länssjukhuset i Kalmar för att skapa lokaler till läkarutbildningen för 89 miljoner och slutligen nybygge av ambulansstation i Ålem för 9,4 miljoner.