Sammanställning över luftburna transporter

Nyhet 2014-03-11

På tisdagen redovisades en sammanställning över luftburna transporter av patienter från Västerviks och Oskarshamns sjukhus under 2013 för landstingsstyrelsens arbetsutskott.

Det är i samband med ett förslag i Oskarshamns kommun om att lägga ned den kommunala flygplatsen som frågor kring sjukvårdens användning av flygplatsen kommit upp.

Sammanställningen i sin helhet finns att läsa här.