AT-läkare prisad för bästa publikation

Nyhet 2014-04-10

AT-läkaren Karin Persson har tagit emot priset Young Investigator Award av tidskriften Acta Paediatrica för bästa publikation 2013.

Karin Persson är AT-läkare vid Länssjukhuset i Kalmar och tog emot priset under Barnveckan i Malmö, en kongress som årligen arrangeras av Svenska Barnläkarföreningen och Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Priset delades mellan Karin Persson och Martin Lundqvist.

Publikationen som Karin Persson vann med heter "Vitamin D deficiency at the Arctic Circle – a study in food allergic adolescents and controls", vilket kan översättas som "D-vitaminbrist vid polcirkeln – en studie hos födoämnesallergiska ungdomar samt friska kontroller".

Studien visar att 82 procent av deltagarna hade D-vitaminbrist under vinterhalvåret, även fast intaget av D-vitamin var enligt de dåvarande nationella rekommendationerna.

Jämfört med de friska kontrollerna som åt en normalkost, var D-vitaminbristen lika vanlig hos de barn och ungdomar som på grund av födoämnesallergi inte åt D-vitaminrika livsmedel (mjölk, ägg och/eller fisk).

Studien visar även att ingen av deltagarna kom upp i rekommenderad optimal nivå vad gäller D-vitaminhalt i blodet.

Utöver den här mindre studien i norra delen av Sverige, anser Karin Persson att det behövs större studier om D-vitamin och ungdomar.