Bättre teleservice för patienter

Nyhet 2014-01-29

Nu uppdaterar Landstingets hälsocentraler i Kalmar län sin teletjänst för kontakt med patienter.

I och med uppgraderingen kommer hälsocentralerna kunna utöka sin telefonservice mot patienterna. Bland annat kommer patienterna genom menyval enkelt under hela dagen kunna lämna återbud eller lämna önskan om receptförnyelse via talsvar då man ringer sin hälsocentral.

Likt tidigare kommer man kunna lämna sitt nummer när man ringer sin hälsocentral och få en tid som man blir uppringd av hälsocentralen. För en snabb och smidig service är det viktigt att lyssna på instruktionen och lämna rätt telefonnummer.

I mitten av februari kommer detta vara genomfört på landstingets alla hälsocentraler i länet.