Budgetbeslut i landstingsfullmäktige

Nyhet 2012-11-29

Efter två dagars intensiv debatt tog landstingsfullmäktige på torsdagseftermiddagen ställning till landstingsplan 2013-2015 och budget för 2013.

Den borgerliga alliansen lade under förhandlingen fram 25 olika yrkande på ändringar eller tillägg i landstingsplanen. Sverigedemokraterna hade för sin del 24 olika ändringsförslag.
Efter 18 voteringar kunde landstingsfullmäktige anta landstingsstyrelsens förslag till plan och budget.

Under torsdagen behandlades också tre medborgarförslag. I samtliga fall följde landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag till beslut.

Landstingsfullmäktige beslöt även på torsdagen att Kalmar län tillsammans med Kronoberg, Blekinge och Skåne bilda en förening för en sydsvensk region.