Budgetdebatt i landstingsfullmäktige

Nyhet 2012-11-28

Under två dagar – 28-29 november – i Brofästet i Kalmar debatterar landstingsfullmäktige landstingsplanen 2013-2015 och budgeten för nästa år.

Fullmäktige är öppet för allmänheten och debatten kan följas på plats. Beslut kring de olika delarna i planen väntas under torsdagen när alla områden behandlats.

Under onsdagens sammanträde fattade fullmäktige beslut enligt landstingsstyrelsens förslag utan debatt i ett antal ärende, bland annat delårsbokslut, anmälningar av medborgarförslag och yttrande över utredningar och departementspromemorior.

Handlingar till landstingsfullmäktiges sammanträde (öpnnas i nytt fönster)