Donationsvecka om vikten att ta ställning

Nyhet 2013-10-08

Donationsveckan i Sverige infaller 7-13 oktober. Syftet är att informera om organdonation och att få fler att meddela sin inställning till donation.

Varje år får 700 svårt sjuka i Sverige ett eller flera organ ersatta genom transplantation, ändå fattas det donatorer. Varje år dör människor i väntan på ny lever, nytt hjärta eller annat organ.

Trots att de flesta svenskar är positiva till att donera organ och vävnader efter sin död blir många möjliga donationer inte av. Det beror på att varken vårdpersonal eller anhöriga är klara över vilken inställning den som avlidit hade till donation. I de situationer anhöriga är osäkra säger de ofta nej.

Man kan göra sin vilja känd genom att

- Informera sina anhöriga skriftligt eller muntligt

- Fylla i ett donationskort

- Anmäla sig till donationsregistret

När man uttryckt sin vilja är det den som gäller. Genom att man själv tar ställning till om man kan tänka sig donera organ och vävnader behöver aldrig närstående hamna i en situation där man måste fatta ett beslut.

Under veckan sker information i huvudentréerna på bland annat sjukhuset i Oskarshamn och sjukhuset i Västervik.

Läs mer om organdonation på 1177.se.