Förslag att lokalisera nya eHälsomyndigheten till Kalmar

Nyhet 2014-11-20

Länsstyrelsen, Kalmar kommun, Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet vill att regeringen lokaliserar nya eHälsomyndigheten till Kalmar.

Det framgår av en skrivelse som skickats till regeringen i dag.

Sammanfattningsvis talar följande skäl för att regeringen ska lokalisera eHälsomyn­digheten till Kalmar:

  • eHälsofrågor har en lång tradition i Kalmar.
  • Nationellt och internationellt ledande forskning i Kalmar inom eHälsa via eHälso­institutet på Linneuniversitetet.
  • Goda möjligheter till kompetensförsörjning till myndigheten genom Linnéuniver­sitetet.
  • Kampradsstiftelsen skapar goda utvecklingsmöjligheter för myndigheten.
  • Goda fysiska förutsättningar med hög kvalitet på lokaler och boende.