El- och hybridbilar kan laddas vid sjukhusen

Nyhet 2015-12-18

Nu blir det möjligt att ladda elbilar och hybridbilar vid laddstolpar på de tre sjukhusen i länet.

Installation av laddstolparna pågår på parkeringarna vid länets sjukhus, för att möta ett ökat behov från patienter, besökare och medarbetare att kunna ladda sina bilar och resa mer miljövänligt. Elen i stolparna är förnyelsebar, det vill säga kommer från sol, vind eller vatten.

- Som en av länets allra största organisationer är det viktigt att vi tar vårt ansvar för att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling i regionen. Laddstolpar till el- och hybridbilar är en del i detta arbete, säger Johanna Schelin, chef för enheten Hållbar utveckling.

Laddstolparna är så kallade typ 2-laddare, vilket är standard för laddning inom Europa. På Länssjukhuset i Kalmar kan sex bilar laddas samtidigt. På sjukhusen i Oskarshamn och Västervik kan fyra bilar laddas samtidigt på respektive sjukhus.

Parkeringsplatserna med laddstolpar är placerade på olika delar av respektive sjukhusområde och reserverade speciellt för el- och hybridbilar. Det krävs parkeringsbiljett för att stå på en parkeringsplats med laddstolpe. Parkeringsavgiften är densamma som för övriga parkeringsplatser.

Installationen beräknas vara klar till jul.

Mer information

Johanna Schelin, chef för enheten Hållbar utveckling
Telefon: 0480-44 52 03