Folkhälsan i siffror

Nyhet 2015-11-16

Nu finns 2015 års resultat från den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, tillgängliga.

De allra flesta i Sverige upplever att de har en god hälsa, men det finns stora skillnader mellan olika grupper. Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, görs för att ta reda på hur befolkningen i Sverige mår och lever. Undersökningen genomfördes för första gången 2004 och är ett fortlöpande samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och landstingen och regionerna i Sverige.

I Kalmar län visar till exempel enkäten att en av tio länsbor röker dagligen och var femte man snusar dagligen.

Totalt visar årets resultat att hälsan i befolkningen överlag är god, de flesta uppger att de har en god eller mycket god hälsa, men hälsotillståndet varierar både mellan och inom olika grupper.

Läs mer om resultaten på www.folkhalsomyndigheten.se