650 000 till Kalmarforskare

Nyhet 2013-10-30

Hjärt-Lungfonden delar ut 111 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt, varav 650 000 går till Thomas Schön, docent vid Länssjukhuset i Kalmar.

Forskningen ska rädda liv genom att utveckla metoder och behandlingar för människor som har drabbats av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

Hjärt-kärlsjukdomar skördar flest liv av alla sjukdomar i Sverige. Hela 1,4 miljoner svenskar beräknas lida av hjärt-kärlsjukdom. Ytterligare en miljon människor är sjuka i luftvägar och lungor. Forskningen förbättrar möjligheterna att rädda och förlänga liv och Hjärt-Lungfonden stöttar i första hand forskning med klinisk relevans. Det betyder att forskningen ska kunna omsättas i praktisk vård så snart som möjligt.

Hjärt-Lungfondens Forskningsråd bedömer tusentals forskningsansökningar varje år och föreslår vilken forskning som ska tilldelas pengar. Därefter fattar styrelsen beslut. Forskningsrådet består av 20 experter från hela landet. Tack vare alla gåvor från svenska folket kan Hjärt-Lungfonden löpande ge stöd till cirka 250 forskningsprojekt.