Från ägande till hyra av Slottsgatan

Nyhet 2013-11-05

Landstingets fastighet på Slottsgatan i Oskarshamn är ute till försäljning. Verksamheten kommer dock att finnas kvar i samma lokaler.

Landstinget ser löpande över sitt fastighetsbestånd och planerar på sikt att lämna fastigheten Elefanten 30, som ligger på Slottsgatan 8 i Oskarshamn.

Idag finns Slottsgatans hälsocentral och Folktandvården i dessa lokaler, men framöver kommer Landstinget att söka lokaler som är bättre anpassade för verksamheten.

En försäljning innebär i nuläget inga förändringar för patienter och anställda. Verksamheten kommer att drivas som vanligt. Landstinget kommer tillsvidare att hyra lokalerna, där det finns verksamhet idag.