Utbudet av fritidshjälpmedel samlat på 1177.se

Nyhet 2015-04-09

En broschyr med de fritidshjälpmedel som går att låna i Kalmar län finns nu att ladda ner på landstingets webbplats 1177.se under temat Hjälpmedel.

Landstingets hjälpmedelsverksamhet har ett förråd med fritidshjälpmedel, som i nuläget består av 14 hjälpmedel och utökas efterhand. Fritidshjälpmedel lånas ut under en begränsad tid, max 2 veckor, till dig som är folkbokförd i länet. Fritidshjälpmedel kan inte förskrivas.

Du kan låna fritidshjälpmedel för att prova dig fram till ett hjälpmedel eller en aktivitet som passar dig. Du kan också låna ett hjälpmedel inför till exempel semester, kvällskurs eller en idrottsdag i skolan.