Tre nomineringar till Guldpillret

Nyhet 2013-10-21

Av de sammanlagt 14 bidragen som i år tävlar om Guldpillret medverkar Landstinget i Kalmar län i tre av dessa.

  • Bättre antibiotikaförskrivning med hjälp av verktyg – Läkarna inom hälsoval i Landstinget i Kalmar län kan se sin egen förskrivning av antibiotika relaterat till diagnos på intranätet. Detta har lett till en bättre förskrivning vid behandling av infektioner i primärvården. Ett team bestående av olika kompetenser, såväl läkare inom landstingets STRAMA-arbete som utdataexpertis, har arbetat fram och kvalitetssäkrat verktyget.
  • Tydligare fokus på läkemedel med apotekare på patientsäkerhetsronden - På Västerviks sjukhus ordnar man varje år patientsäkerhetsronder och sedan 2011 är en apotekare med i teamet. Det har gjort fokus på läkemedel tydligare.
  • Minskade insulindoser för säkrare vård – Mönsterås och Blomstermåla hälsocentraler har tillsammans med Mönsterås kommun tagit reda på vilka äldre patienter med diabetes som har låga värden av långtidsblodsocker. Därmed har man kunnat minska insulindoserna eller sätta ut insulin, för att minska risken för att patienterna ska få insulinkänningar, bli yra, ramla och riskera för tidig död.

Guldpillret delas ut av Dagens Apotek och Dagens Medicin tillsammans med Läkemedelsförsäkringen under Apoteksdagen den 23 oktober.