Vill lyfta hälsoperspektivet i hållbart nätverk

Nyhet 2014-09-26

Landstinget i Kalmar län vill lyfta hälsoperspektivet i ett regionalt nätverk för hållbar utveckling.

Landstinget har arbetat aktivt med miljöfrågor i många år. En viktig del i detta arbete är att nätverka och utbyta erfarenheter med näringsliv, kommuner och universitet, för att tillsammans arbeta för en hållbar utveckling i regionen.

Därför går landstinget nu med i "Sustainable Sweden Southeast", ett nätverk för hållbar utveckling i sydostregionen. Som länets största arbetsgivare kan landstinget inte bara samverka och utbyta erfarenheter i många viktiga frågor som energi, vatten, transporter och avfall, utan även lyfta kopplingen mellan miljö och hälsa.

- Miljön i regionen påverkar hälsan i länet, samtidigt som en hälsosam livsstil oftast kan påverka miljön positivt. Så förhoppningsvis kan vi bidra med att få med hälsoperspektivet i diskussionerna kring hållbar samhällsutveckling i regionen, säger Johanna Schelin, miljöingenjör på landstinget.