Borgholms hälsocentral hälsar för din hälsa

Nyhet 2016-06-02

Borgholms hälsocentral inför ett nytt arbetssätt för att ytterligare bidra till att Borgholmsbor ska ha en så god hälsa som möjligt.

I vården är hygienen viktig och i de dagliga rutinerna ingår att kontinuerligt sprittvätta händer och arbetsredskap för att minimera smittorisker. Händer kan föra över både bakterier och virus och förkylningsvirus kan spridas via handslag.

Som ett ytterligare steg i hygienarbetet kommer därmed medarbetarna på Borgholms och Löttorps hälsocentral att införa en "Öländsk hälsning". Detta innebär att personalen säger "Hej" och markerar en hälsning, men tar inte besökare i hand.

"På detta sätt kan vi minimera smittospridningen som kan ske via ett traditionellt handslag. Vi ser detta som ytterligare ett steg i vår önskan att alla Borgholmsbor ska vara så friska som möjligt och gör detta med omtanke om våra patienter", säger Åke Åkesson, verksamhetschef på Borgholms och Löttorps hälsocentral.