Hissar flagga för tolerans och medmänsklighet

Nyhet 2013-10-24

Torsdagen den 24 oktober flaggar Landstinget i Kalmar län med en regnbågsflagga som ett ställningstagande för lika rättigheter för alla medborgare.

Under FN-dagen, den 24 oktober, arrangerar Antidiskrimineringsbyrån Sydost, Kalmar kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län "Regnbågsdagen i Kalmar". Syftet med dagen är öka kunskapen och medvetenheten kring våra mänskliga rättigheter, med särskilt fokus på hbtq-personer, så att Kalmar län blir vänligare för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner.

- I storstadsområden har man kommit längre, men ute i landet som till exempel i vårt län är det fortfarande relativt tyst kring hbtq-frågor, säger landstingsdirektör Alf Jönsson.

För att stödja arrangemanget hissar Landstinget i Kalmar län en regnbågsflagga utanför landstingshuset i Kalmar. Regnbågsflaggan, även kallad Prideflaggan, står för tolerans och respekt för medmänniskor.

- Våra arbetsplatser ska präglas av jämställdhet och mångfald, även vad gäller sexuell läggning. En satsning i vårt arbete för likabehandling har bland annat varit utbildning för medarbetare kring hbtq-personers situation, säger Alf Jönsson.