Hoppet – för att lyfta arbetet kring suicidprevention

Nyhet 2015-06-04

Medarbetare i landstingshuset hoppar för att uppmärksamma arbetet med suicidprevention. Nu utmanar de andra att göra detsamma.

Hoppet" är en del i kampanjen "Idrottare förebygger självmord" som den ideella föreningen Suicide zero driver tillsammans med bland annat längdhopparen Mattias Sunneborn. Medarbetarna på landstingshuset i Landstinget i Kalmar län ville gärna vara med och hoppa för att stödja arbetet kring suicidprevention.

I och med det utmanar också landstingshusets medarbetare alla andra som arbetar inom Landstinget i Kalmar län, och även andra landsting och resten av hela Kalmar län att också göra Hoppet!

På Suicide zeros hemsida, suicidezero.se, kan du läsa mer om hur det går till och om kampanjen. Vill du se fler som gör Hoppet, sök på "Hoppet" och "Suicide zero" på Youtube.