Iwi allkrydda orsak till salmonella på Ölandskrog

Nyhet 2015-07-09

Folkhälsomyndigheten har bekräftat att det är Iwi allkrydda som orsakat de drygt 90 salmonellafall som härrör från en restaurang på norra Öland.

Det är samma salmonellatyp i kryddan som hos de patienter som blivit sjuka av restaurangmaten, liksom hos de övriga som drabbats i det riksomfattande utbrottet.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens pressmeddelande. I pressmeddelandet finns även en länk till Livsmedelsverkets "Frågor och svar".