Fullmäktige sa ja till läkarutbildningen

Nyhet 2014-06-04

Landstingsfullmäktige sa vid sitt sammanträde på onsdagen i Borgholm ja till läkarutbildningen i Kalmar.

Därmed har landstinget som en av de fyra avtalstecknarna godkänt avtalet. Det ska nu också godkännas av Linköpings universitet, Landstinget i Östergötland och Linnéuniversitetet.

Avtalet innebär att från intagningen vårterminen 2015 kommer 20 studenter per termin vid läkarutbildningen i Linköping att predestineras till Kalmar. Det innebär att de kommer att göra sin kliniska utbildning på Länssjukhuset i Kalmar. De första 20 studenterna kommer till Kalmar vårterminen 2018 för att göra sina avslutande fem terminer. Fullt utbyggt kommer Kalmar årligen att ha 100 läkarstudenter från 2020.

Landstingsfullmäktige ställde enhälligt bakom avtalet. Mer om läkarutbildningen finns att läsa här.

En annan fråga var hälsovalsavtalet som ska gälla för perioden 2015-2018, som togs enhälligt av fullmäktige. Samtliga enheter inom Hälsoval Kalmar län kommer att teckna det nya avtalet. De borgerliga partierna gjorde samma protokollsanteckning som när frågan behandlades i landstingsstyrelsen.

Landstingsfullmäktige behandlade också den politiska organisation som ska gälla efter valet i höst. Den viktigaste förändringen är att ett nytt utskott med ansvar för miljö och folkhälsa skapas, samtidigt som det tidigare uppföljningsutskottet försvinner. I övrigt blir organisationen identisk med den tidigare.

Övriga frågor där landstingsfullmäktige beslöt enligt landstingsstyrelsens förslag:

  • Fyra medborgarförslag om de förtroendevaldas resor, giftfria lekmaterial, patientkoordinator och avgiften vid uteblivet besök inom folktandvården.

  • Motion om att halvera väntetiden för behandling av prostatacancer från Claus Zaar (SD).

  • Motion om barnahus i Västervik av Gudrun Brunegård (KD). De borgerliga partierna reserverade sig dock till förmån för eget förslag.

  • Årsredovisningar och revisionsberättelser för 2013.

  • Tilläggsbudget 2014 avseende överskott och underskott i 2013 års bokslut.

  • Hållbarhetsprogram 2014-2017.

  • Avtal om tågserviceverkstad i Kalmar. Avtalet ska återrapporteras till landstingsstyrelsen när det är tecknat.