Kalmarläkare nyutexaminerad Silvialäkare

Nyhet 2015-05-19

Måndagen 18 maj blev överläkare Kerstin Lundgren vid geriatriska kliniken vid Länssjukhuset i Kalmar en av de första Silvialäkarna i landet.

Utbildningen till Silvialäkare sker i samarbete mellan Silviahemmet och Karolinska Institutet. Den är ovanlig på flera sätt, bland annat genom sitt upplägg. Den tvååriga deltidsutbildningen sker på distans och är verksamhetsförlagd, vilket innebär att läkaren fortsätter att arbeta under utbildningen och omedelbart omsätter de nya kunskaperna i mötet med patienterna, som en del i utbildningen. Den utmärker sig också genom att vända sig till alla yrkesverksamma läkare som möter demenssjukdom, främst läkare i primärvården, men också exempelvis geriatriker, psykiatrer, neurologer, internmedicinare och akutläkare. Efter examen erbjuds läkarna titeln Silvialäkare.

– Det finns ett mycket stort behov av att ge läkare fördjupade kunskaper om demenssjukdom, som är ett växande folkhälsoproblem. Här hoppas vi att de utbildade Silvialäkarna ska bidra till kunskapsspridning. Efter fullföljd utbildning har de inte endast bättre kunskap om hur man behandlar dessa patienter, utan kan också planera och organisera demenssjukvården på lokal nivå genom att till exempel vidareutveckla befintliga riktlinjer och behandlingsprogram. Förhoppningen är att Silvialäkarna ska bidra till en bättre vård av denna sköra och växande grupp, säger professor Anders Hamsten, rektor vid Karolinska Institutet.

Sedan 1996 har Stiftelsen Silviahemmet vidareutbildat undersköterskor och sjuksköterskor i demensvård. Nu har alltså de första Silvialäkarna sin examen efter att ha genomgått en magisterutbildning i demensvård för läkare.

Drottning Silvia delade ut examensbevisen vid en högtidlig ceremoni på Drottningholms slottsteater på måndagen.