Strokekampanj räddar liv – och sparar pengar

Nyhet 2013-05-14

På ett och ett halvt år har mer än 60 personer med akut stroke kunnat räddas till ett normalt liv, enbart på grund av strokekampanjens arbete.

Det motsvarar cirka 50 miljoner i minskade samhällskostnader, lika mycket som totalt har investerats i kampanjen.

I dag, på internationella strokedagen, vi vill sätta ljuset på alla som kommer att få en stroke i framtiden och vad vi kan göra för att rädda dem. Många med akut stroke skulle kunna räddas om de bara fick den livsviktiga propplösande behandlingen trombolys, en av de mest effektiva behandlingarna i akutmedicinen. Men ett av de stora problemen i strokevården är att så många kommer till sjukhus för sent. 

Landstinget i Kalmar län har, tillsammans med alla andra landsting och regioner i Sverige, tagit initiativ till Nationella strokekampanjen som startade i oktober 2011. Kampanjen har gått ut på en enda sak, att lära människor symtomen på stroke så att de kan larma 112.

I dag känner halva Sveriges befolkning till Akut-testet och det har räddat liv. Ett konkret resultat av kunskapsökningen är att andelen patienter som fick propplösande behandling ökade med cirka 25 procent under kampanjens 14 första månader – utöver den ökning som stadigt sker till följd av nya rutiner i vården. Detta enligt data från det nationella kvalitetsregistret riks-Stroke.
Baserat på siffrorna för de första 14 månaderna är det i dag över 60 personer som har räddats av behandlingen och lever ett normalt liv, personer som annars skulle ha varit beroende av sjukvårdsinsatser. Det motsvarar 50 miljoner sparade kronor för samhället i form av sjukvårdskostnader, produktionsbortfall och liknande, lika mycket som landstingen och regionerna har satsat.

Inom sjukvården i länet pågår också ett intensivt arbete för att skapa olika snabbspår till trombolysbehandling för strokepatienter. Vid exempelvis Oskarshamns sjukhus ligger nu mediantiden från det att en strokepatient kommit in till akutmottagningen till trombolysbehandling startat på 30 minuter, i enskilda fall ännu kortare tid. 2009 var mediantiden 90 minuter.

Nationella strokekampanjen är en unik kampanj. Och de goda resultaten när det gäller effekter i vården och kostnadseffektivitet är världsunika. Men även om kampanjen har varit extremt framgångsrik, kommer fortfarande alldeles för många patienter med akut stroke till vården för sent. Om ett drygt halvår är nationella strokekampanjen slut, men vi får inte låta de goda effekterna av kampanjen gå tillbaka. Tillsammans måste vi i landsting, regioner och inte minst kommuner hålla i och ta ansvar för att sprida det viktiga Akut-budskapet vidare bland medarbetare och invånare.
Det är vi skyldiga alla strokepatienter.

Alf Jönsson, landstingsdirektör landstinget i Kalmar län
Lena Lundgren, styrgruppsordförande Nationella strokekampanjen
Lars Rosengren, medicinsk expert i styrgruppen
Kjell Asplund, medicinsk expert i styrgruppen