Klart med skissuppdrag för matsalskonst

Nyhet 2016-04-13

Landstingskonsten i Kalmar län har låtit konstnärer lämna intresseanmälningar gällande konstnärlig gestaltning till ny matsal på Ölands Folkhögskola.

Fem konstnärer har nu fått uppdraget att lämna skisser på konstnärlig gestaltning till Ölands Folkhögskolas nya matsal:

  • Joanna Thede
  • Bo Samuelsson
  • Studio Murkla
  • Eva Beierheimer
  • Jens Evaldsson

Vi har fått in 85 intresseanmälningar av professionella konstnärer som utgjort underlag för urvalet. Fyra av konstnärerna kommer att ha parallella skissuppdrag för två uppdrag. En av de fem har fått uppdraget att lägga förslag på ett relationellt verk.

Vi tackar för det stora intresset.

Landstinget i Kalmar län kommer att lägga ut nya konstuppdrag under 2016. Upplysningar om detta kommer då att publiceras under Kultur.  

Till Ölands folkhögskola