Kom igång i Högsby

Nyhet 2016-09-22

Med en inspirationsdag i hälsans tecken sker en Kom igång-satsning för invånarna i Högsby kommun med fokus på nyanlända.

Temat för dagen är integration och hälsa. Tillsammans med Högsby kommun, Arbetsförmedlingen, P4 Kalmar, Smålandsidrotten, Friskis & Svettis, föreningen "Integration och hälsa genom idrott "och övriga lokala föreningslivet samverkar Landstinget i Kalmar län kring temat.

När: 23 september kl. 9.30-12.30
Var: Församlingsgemmet, Odensvivägen 2 i Högsby

Dagen är en del i etableringsutbildningen och erbjuder:

  • 1177.se - allt för din hälsa, regler och rättigheter
  • Kom igång-tips för en hälsosam livsstil, medarbetarna vid hälsocentralen och folktandvården och det lokala hälsoerbjudandet
  • Vad som händer i kroppen när vi rör på oss?
  • Gemensamma övningar (utomhus)
  • Friskis & Svettis och föreningen "Integration och hälsa genom idrott" med aktiva nyanlända från andra kommuner ger goda exempel
  • Hälsomingel med gemensam fika
  • Högsby kommun, Smålandsidrotten och det lokala utbudet av föreningslivet i Högsby visar på möjligheter

Medverkande resurser från landstinget kommer från livsstilmottagningen på Hälsocentralen i Högsby, Folktandvården, KLT, kommunikation-, utveckling och folkhälsoenheten.

Fler Kom igång-aktiviteter sker i Nybro och Torsås kommun under hösten.
Den 8 oktober arrangeras Världens Barnloppet gemensamt av P4 Kalmar, Landstinget i Kalmar län, Högby IF, Kalmar FF, där även Smålandsidrotten och Friskis & Svettis är samverkansparter.

Kom igång-tips och mer infomation på Hälsa och livsstil på 1177.se