Kom igång-satsning för seniorer i Torsås

Nyhet 2016-05-23

Det är Landstinget i Kalmar län, Smålandsidrotten och Torsås kommun som står bakom satsningen "Sund Smart Stark Senior".

Under hösten 2016 genomförs en rad gemensamma aktiviteter för seniorer plus 65 år i kommunen.

Under tolv veckor kommer seniorer i Torsås att få möjlighet till att prova på motionsformer i olika idrottsföreningar och ta del av lärorika föreläsningar.

Målet är att inspirera seniorer till att hålla sig friska och vid god hälsa. Fokus är att peka på goda levnadsvanor och social gemenskap.

Inför höstens kurs ges på tisdag inspirationsföreläsningen "Främja hälsa - genom fysisk aktivitet" med Patrik Bergman universitetslektor inom idrottsvetenskap på Linnéuniversitetet. Målgruppen är då främst föreningsaktiva, kommunen och landstingets medarbetare som arbetar med att främja hälsa genom fysisk aktivitet.

Sund Smart Stark Senior har nyligen pågått i Mönsterås kommun och sedan tidigare i Hultsfreds kommun och är en del av landstingets Kom igång-satsning i arbetet med att öka vardagsmotionen och fysisk aktivitet hos invånarna.

Sund Smart Stark Senior

Tema Hälsa och livsstil och Senior på 1177.se