Konstnärlig gestaltning till ny hälsocentral i Oskarshamn

Nyhet 2015-02-11

Landstingskonsten i Kalmar län söker intresseanmälan från konstnärer gällande konstnärlig gestaltning av ny hälsocentral i Oskarshamns kommun.

Uppdraget riktar sig till yrkesverksamma konstnärer med konsthögskoleutbildning och/eller dokumenterad yrkesverksamhet och uppdraget gäller konstnärlig gestaltning till framförallt väntrum och entréhall.

Inflyttning är planerad till mitten av maj.

Den nya hälsocentralen i Kristineberg, Oskarshamns kommun

Hälsocentralen i Kristineberg, Oskarshamns kommun. Byggnaden är ritad av Tengbom.(Entréhallen centralt på långsidan).

 - stor bild

Instruktion för intresseanmälan

Intresseanmälan kan endast skickas som mail. I ämnesraden skriver du KB15 och ditt namn.

Mailet ska endast innehålla dessa punkter i nämnd ordning:

  • Namn och adressuppgifter om utbildning och/eller yrkesmässig erfarenhet
  • Webbadress till relevant bildmaterial på egen hemsida, blogg eller offentlig bildbank. OBS! Endast webbaserade bilder som referensmaterial. Inga bilagor får skickas med mailet.
  • Ej obligatoriskt: Andra uppgifter som kan vara av intresse i samband med detta uppdrag.

Intresseanmälan skickas till:
landstingskonst@ltkalmar.se    
Senast måndag 23 februari 2015 vill vi ha din anmälan.

Vi skickar bekräftelse på mottagen anmälan. Intresseanmälan används som del av underlag för urval till arvoderat skissuppdrag.  Den eller de som får skissuppdrag får meddelande om detta senast 9 mars. Godkänd skiss leder till kontrakt på utförande.

Total budget för uppdraget är 200 000 kr. Den nämnda budgeten innefattar skissarvode som sätts efter KRO´s normer. 

/Landstingskonsten i Kalmar län