Konstnärligt gestaltningsuppdrag Ölands folkhögskola

Nyhet 2016-02-18

Landstingskonsten i Kalmar län söker intresseanmälan från konstnärer gällande konstnärlig gestaltning av ny matsal.

På grund av stort antal intresseanmälningar måste vi förlänga urvalstiden. Publicering av konstnärer som tilldelats skissuppdrag för gestaltning till Ölands folkhögskolas nya matsal är framflyttad till 13 april.

Ny matsal och kök

Ölands folkhögskola är en av Kalmar läns 4 landstingsdrivna folkhögskolor. Skolan startades 1906. Sedan mitten av sjuttiotalet har skolan en stark konstprofil. År 2009 stod Konstens hus klart för inflyttning. Detta är en stor byggnad som inrymmer ateljéer, verkstäder, bibliotek, expedition och administration. Till denna byggnad dockas nu en nybyggd matsal med arbetsnamnet Måltidens hus.

Arkitektens bild (större format)

Uppdrag 1

Avskiljande invändig glasyta. Bearbetning av glasparti om 2 + 3 meter som skiljer ut separat rum för konferensgäster.

Uppdrag 2

Skärmar och andra ingrepp i rummet i dialog med, och påverkan av gardiner, färgsättning och övrig inredning.

Uppdrag 3

Relationellt verk med inriktning på platsen och dess sociala sammanhang.

Urval och budget

Intresseanmälan gäller urval till fyra skissuppdrag á 10 000 kr gällande uppdrag 1 och 2. Av dessa väljs två ut för att genomföra sina verk. Total budget för uppdrag 1 och 2 inklusive skissarvode är 240 000 kr som delas upp mellan de två uppdragstagarna beroende av verkens teknik och med hänsyn till rimlig ersättning till konstnären.

Till uppdrag 3 väljer vi en konstnär som får ett uppdrag på koncept á 10 000 + 30 000 kr för genomförande.

Tidplan

Alla tre uppdrag genomförs fram till årsskiftet 2016/2017.

Intresseanmälan

Skicka ett mail till: landstingskonst@ltkalmar.se Som ärende skriver du ÖFH Matsal

Obligatoriska uppgifter:

  • Namn, adress, övriga kontaktuppgifter.
  • Webbadress till sida med dina verk. Gärna direktlänk till bilder med relevans för uppdraget.
  • CV i PDF-format bifogas. Motsvarande max 2 A4. Bifogas. OBS! skicka inga bildfiler.
  • Ange gärna om det är något av de tre uppdragen du är speciellt intresserad av.

Vi tar emot intresseanmälan fram till 7 mars.

Vad händer sen?

Fyra konstnärer väljs ut för att lämna skisser på uppdrag 1 och 2. Två av dem väljs sedan ut för att genomföra sina verk.

Namn på dem som får skissuppdrag publiceras på landstingets hemsida, ltkalmar.se senast 1 april. Vi tar självklart kontakt med dem så fort beslut är taget. De som väljs ut för att komma med skisser har därefter ca 3 månader på sig att lämna dessa. De som väljs ut bland skissförslagen har ytterligare ca 6 månader på sig att genomföra verken fram till invigning av lokalen.