Landstinget uppmärksammar att FN:s Barnkonvention fyller 25 år

Nyhet 2014-11-19

Den 20 november fyller FN:s Barnkonvention 25 år. I samband med födelsedagen uppmärksammas Barnkonventionen lite extra inom landstinget.

På Barn- och ungdomsklinikerna i Kalmar och Västervik informeras besökare och medarbetare om Barnkonventionens uppdrag och innehåll. Detta för att sprida kunskap och skapa diskussioner kring barns delaktighet i vården. De bjuder även på tårta under dagen.

Alla verksamheter inom landstinget har ett ansvar att tillämpa Barnkonventionen i sitt uppdrag, att långsiktigt förverkliga Barnkonventionen och att förankra dess synsätt.