Landstingets arbete för ett tobaksfritt län

Nyhet 2016-05-30

Den 31 maj är det World No Tobacco Day, Tobaksfria dagen. För landstinget innebär varje dag ett arbete för ett hälsosammare och tobaksfritt län.

Världshälsoorganisationen WHO har utlyst temat "Get ready for plain packaging" (Neutrala paket - nu!) Temat är valt för att få världens länder att förbereda sig för att införa neutrala, standardiserade tobaksförpackningar.

Landstinget har sedan tidigare satt målet att arbeta för ett tobaksfritt län 2025. Strategin för att nå dit är framtagen:

  • Landstinget har anslutit sig till Tobacco Endgame - ett opinionsbildningsprojekt som har som huvudmål att minska rökningen till fem procent 2025.
  • Landstinget satsar särskilt på barn och ungdomar, gravida rökare och psykiskt sjuka med somatisk sjukdom som använder tobak.
  • Medarbetare inom psykiatrin utbildas till tobaksavvänjare och kompetenshöjande insatser erbjuds för de inom kommunerna som möter aktuella patienter.
  • Nu i juni utbildas 20 nya tobaksavvänjare, varav merparten är inom psykiatrin.
  • Gravida kvinnor som brukar tobak erbjuds numera kostnadsfri tobaksavvänjning på våra hälsocentraler.
  • Tobaksfri Utmaning, en ny framtagen metod för länets gymnasielever har nu lanserats och startar till hösten i Vimmerby, Västervik och Gamleby.

Tobaksfri Utmaning - ett tobaksförebyggande arbete

För att förebygga tobaksbruk bland ungdomar, driver Landstinget Kalmar län genom Folktandvården i Kalmar län det framgångsrika tobaksförebyggande arbetet Tobaksfri Duo i samarbete med länets högstadium och kommuner. En ny framtagen metod Tobaksfri Utmaning för målgruppen gymnasieelever bygger på att du tackar JA! till att vara tobaksfri och alla de fördelar de ger, med fokus på smarta val och hälsa.

Idag erbjuds flera alternativ för den som vill bli av med sitt tobaksbegär:

  • Det finns appar "Fimpaaa!" och "Rökfri" som man kostnadsfritt kan ladda ned på sin mobiltelefon.
  • Få stöd genom en tobaksavvänjare som kan kontaktas via den lokala hälsocentralen.
  • Man kan ringa Sluta Röka-Linjen för att få kostnadsfritt stöd.
  • Landstingets hälsosatsning med olika Kom-igång-aktiviteter pågår i länet där tobaksavvänjare, hälsokoordinatörer, hälsoinspiratörer, fysioterapeuter och dietister med flera träffar invånarna och pratar om levnadsvanor, psykisk hälsa, ger tips på enkel vardagsmotion och visar övningar och hälsotester som finns på 1177.se.

Läs mer om att satsa hjärtligt på din hälsa på 1177.se

Hjälp att sluta röka på 1177.se